Wat we geloven

Samengevat geloven we in één ware God, die zich onderscheid in de personen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in wiens naam wij gedoopt zijn. Onze Here, Jezus Christus heeft 2000 jaar geleden voor ons geleden: Hij is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald in de hel. Door het bloed en het kruis heeft Jezus onze schuld betaald. Op de derde dag is Hij opgestaan van de doden, zodat wij gerechtvaardigd kunnen worden. Nu mogen wij als blijde bevrijde christenen leven, want wij staan door geloof in Jezus Christus rechtvaardig voor God. De Heilige Geest werkt dit geloof in ons, door het gepredikte woord en door de sacramenten: doop en avondmaal. Dit is kort samengevat wat de Bijbel ons vertelt en wat ook wordt samengevat in de geschriften die hieronder staan vermeld.

De Oecumenische Geloofsbelijdenissen:

  • de Twaalf Artikelen of Apostolische Geloofsbelijdenis
  • de Geloofsbelijdenis van Nicea
  • de Geloofsbelijdenis van Athanasius

Deze drie belijdenissen worden door bijna alle christelijke kerken in de wereld onderschreven.